Language Audit Vám umožní:

 • objektivně zhodnotit jazykové znalosti Vašich zaměstnanců
 • ověřit komunikační dovednosti v angličtině nově přijímaných pracovníků
 • prověřit investice vynakládané do jazykového vzdělávání zaměstnanců
 • zjistit současné schopnosti svých pracovníků před zahájením jazykového vzdělávání

Co Audit zahrnuje

 • komplexní analýza jazykových znalostí
 • posouzení dovedností účastníků používat angličtinu při výkonu své profese
 • výstupní souhrnná zpráva poskytující přehledné srovnání všech účastníků
 • certifikát potvrzující úroveň znalostí pro každého účastníka

Pro koho je kurz určen

 • všechny typy společností

  • Audit umíme přizpůsobit na míru přímo Vašim potřebam

 • stávající i potenciální pracovníky
 • od 1 zaměstnance po celou společnost

Struktura Auditu

 • test GRAMATICKÝCH znalostí
 • ověření POROZUMĚNÍ psaného textu
 • prověření PÍSEMNÉHO projevu
 • ověření KOMUNIKAČNÍCH dovedností

Časová náročnost Auditu

 • časová náročnost Auditu pro 1 účastníka: 45 minut

Audit jsme schopni provést v prostorách Vaší společnosti či u nás.

V případě najímaní zahraničních pracovníků je možné provést celý Audit online.

Cena

Cena auditu je od 500,- Kč za 1 testovanou osobu.

Cena auditu je závislá na počtu testovaných osob.

Cena nezahrnuje DPH.

Viditelné výsledky

Oceňujeme především jejich přístup týkající se stanovení a naplňování cílů výuky pro každého jednotlivého studenta naší společnosti.

Mgr. Richard Kruksa
MND a.s.

Dlouhodobá spolupráce

S úrovní nabízených služeb jazykové školy P.A.R.K. jsme spokojeni. Formu, obsah i rozsah jednotlivých kurzů považuji za relevantní...

Olga Dobiášová
Ahold Central Europe, s.r.o.

Spolehlivý partner

Spolehlivý, kvalifikovaný a příjemný obchodní partner, který je schopen reflektovat individuální potřeby firmy i studentů.

JUDr. Jana Nešporová
Home Credit Finance a.s.

Photo of Romana Helešicová
Romana Helešicová

Telefon: +420 608 000 578

E-mail: