Kurz Business Writing Vám umožní

 • psát jasně strukturované emaily a dopisy různých druhů
 • používat správné fráze a výrazy v psané komunikaci
 • vyjadřovat se stručně a jednoduše v emailech
 • přirozeně se vyjadřovat v psané komunikaci

a to vše v ANGLIČTINĚ

Obsah kurzu

 • psaní stížností, vyžádání informace, urgence plateb
 • propojování myšlenek
 • klíčové fráze v emailech a dopisech
 • formální a neformální styl

Pro koho je kurz určen

 • studenti na úrovni angličtiny B1+

  • pro ověření Vaší úrovně angličtiny prosím využijte náš online test

 • 1 – 10 studentů ve skupině

Struktura kurzu

 • úvodní NEEDS ANALYSIS zjišťující konkrétní potřeby studentů
 • SYLLABUS sestavený na základě požadavku klienta a potřeby a preferencí studentů
 • interaktivní WORSKHOPY vedené lektorem + PŘÍKLADY různých druhů emailů
 • PRAKTICKÁ cvičení studentů + zpětná vazba

Délka kurzu

 • 20 lekcí o délce 45 minut
 • 10 týdenní kurz

Kurz je možné realizovat i formou víkendových seminářů.

Cena

Cena celého kurzu pro všechny účastníky je 19 800,- Kč.

V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály pro účastníky kurzu.

Cena se dále odvíjí od lokality výuky. Cena nezahrnuje DPH.

 

Photo of Romana Helešicová
Romana Helešicová

Telefon: +420 608 000 578

E-mail: