Kurz Presentations Vám umožní

 • vést vlastní prezentaci
 • umět zaujmout své posluchače
 • uvědomit si vliv a osvojit si základy nonverbální komunikace
 • klást otázky a umět rychle reagovat na otázky

a to vše v ANGLIČTINĚ

Obsah kurzu

 • přivítání s účastníky, seznámení s programem, rozloučení s účastníky prezentace
 • používání obrazových materiálů, používání grafů, jejich komentování
 • různé způsoby prezentování, používání řečnických otázek
 • kladení otázek

Pro koho je kurz určen

 • studenti na úrovni angličtiny B1+

  • pro ověření Vaší úrovně angličtiny prosím využijte náš online test

 • 1 – 10 studentů ve skupině

Struktura kurzu

 • úvodní NEEDS ANALYSIS zjišťující konkrétní potřeby studentů
 • SYLLABUS sestavený na základě požadavku klienta a potřeby a preferencí studentů
 • interaktivní WORSKHOPY vedené lektorem
 • PRAKTICKÁ cvičení studentů + VIDEO záznam + zpětná vazba

Délka kurzu

 • 30 lekcí o délce 45 minut
 • 15 týdenní kurz

Kurz je možné realizovat i formou víkendových seminářů.

Cena

Cena celého kurzu pro všechny účastníky je 29 700,- Kč.

V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály pro účastníky kurzu.

Cena se dále odvíjí od lokality výuky. Cena nezahrnuje DPH.

 

Photo of Romana Helešicová
Romana Helešicová

Telefon: +420 608 000 578

E-mail: